Recreatie
De Heemtuin

Weinig mensen weten van het bestaan van de heemtuin maar als je het pad langs het strandbad volgt vind je, net voorbij de witte gebouwtjes, aan de noordwest oever van het bos, dit pareltje.


Eind jaren 1960 werd aan de noordoever van de Kralingse Plas een heemtuin aangelegd van 1,1 ha.

De belangrijkste onderdelen van deze tuin zijn:

• een veenmoeras met veel planten die een rol spelen bij de verlanding, zoals waterscheerling en gele lis,

• een riet- en lisdoddenveld langs de oevers van het veel onrustiger water van de Kralingse Plas, met o.a. planten als de kleine lisdodde en de grote egelskop,

• natte en droge graslanden met diverse vakken, waarin verschillend beheer wordt toegepast,

• een ruigtkruidenrand en een struweel met veel besdragende struiken, die de overgang vormen tussen grasland en bos,

• jong bos (eiken en essen) en ouder bos met o.a. klimop, kamperfoelie en een ondergroei van varens en b.v. de kleine maagdenpalm,

• stinzenmilieu in een open bostype, dat vooral in de vroege lente heel mooi is met winteraconieten, sneeuwklokjes en longkruid,

• dijk, bestaande uit twee verschillende gedeelten; aan de zuidkant is het talud met keien verhard, terwijl zich aan de noordkant een niet verharde kleihelling bevindt met o.a. agrimonie, kraailook en madelieffijnstraal.

Ook aan dieren wordt gedacht: voor de vogels zijn er nestkastjes opgehangen en voor amfibieën is een poel aangelegd.

Gerelateerd